ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ

ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು 2
ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು 8
ಕಂದಾಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು 2559
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು : (2)
S.No ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೆಸರು
1 ಹಾಸನ
2 ಸಕಲೇಶಪುರ
ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು : (8)
S.No ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೆಸರು ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು
1 ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ
2 ಹಾಸನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ
3 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ
4 ಹಾಸನ ಹಾಸನ
5 ಸಕಲೇಶಪುರ ಆಲೂರು
6 ಸಕಲೇಶಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು
7 ಸಕಲೇಶಪುರ ಬೇಲೂರು
8 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ