ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಕಾ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2024

ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ – ಪೋಲ್ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಈವೆಂಟ್ ವಿವರಗಳು ಈವೆಂಟ್ ದಿನಾಂಕ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ 28ಮಾರ್ಚ್
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 4ಏಪ್ರಿಲ್
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ 5ಏಪ್ರಿಲ್
ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 8ಏಪ್ರಿಲ್
ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕ 26ಏಪ್ರಿಲ್
ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ 4ಜೂನ್
ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಿನಾಂಕ 6ಜೂನ್
ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ – ಪೋಲ್ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮಸಂಖೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್/ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಸಿವಿಜಿಲ್
2 ಇ ಎಂ ಎಸ್ 2.0
3 ಎನ್ಕೋರ್
4 ಇ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್
5 ಐ ಇ ಎಂ ಎಸ್
6 ಟೈಮ್ ವೋಚರ್
7 ಸೇವಾ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಇ ಟಿ ಪಿ ಬಿ ಎಂ ಎಸ್