ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್

ಎದುರಾಳಿ ಡೈರಿ ವೃತ್ತ, ಬಿ ಎಂ ರೋಡ್, ಹಸ್ಸನ್ -573201, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : gechassan[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08172-240444
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.gechassan.ac.in/