ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಾಸನ- 573201 ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ


ದೂರವಾಣಿ : 08172-231699
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.hims-hassan.org