ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
2023-24 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸುಧಾರಿತ ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ).
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಟೂಲ್ ಕಿಟ್‌ಗಳು (ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸನ್ರಿ) ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
25/09/2023 25/10/2023 ನೋಟ (613 KB)
ಆರ್ಕೈವ್