ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ceo_zp_hsn[at]nic[dot]in 08172-267534 08172-267401
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ dchassan-ka[at]nic[dot]in 08172-267345 08172-267345
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ ಕಮೀಷನರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ ಕಮೀಷನರ್ 08172-268402 Sample Address
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ dchsn[at]ksp[dot]gov[dot]in 08172-267534 08172-267401 Sample Address