ಮುಚ್ಚಿ

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ (ಧಾರಕ) ವಲಯಗಳು

1 ವಲಯ1 ಬಿ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
2 ವಲಯ2 ಉತ್ತರಬಡಾವಣೆ
3 ವಲಯ3 PWD ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್
4 ವಲಯ4 ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್
5 ವಲಯ5 ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್
6 ವಲಯ6 ಹಯಾತ್ ನಗರ್
7 ವಲಯ7 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ
8 ವಲಯ8 ಇಂಧಿರಾನಗರ ಸತ್ಯ ವಂಗಳ
9 ವಲಯ9 ಗಾದೆನಹಳ್ಳಿ
10 CZ 10 ಹಂತನಮನೆ
11 CZ 11 ಅಗಸರಹಟ್ಟಿ ( ಮಾವನೂರು)
12 CZ 12 ದಾಸೀನಹಳ್ಳಿ_ ಗಂಡಸಿ
13 CZ 13 Mk ಹೊಸೂರ್_ಹಿರಿಸಾವೆ
14 CZ 14 ತೋಟಿ
15 CZ 15 ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ
16 CZ 16 ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
17 CZ 17 ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು
18 CZ ವಿನಾಯಕನಗರ
19 CZ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ
20 ಅಬ್ಬೂರು ಮಾಚಗೋಡನಹಳ್ಳಿ
21 ನೇರಲಕೆರೆ
22 ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್
23 ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿ ಕಾಟಿಹಳ್ಳಿ
24 ಗಂಡಸಿ24
25 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ
CZ 26 to 27 ಚೀಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜ್
CZ 28 to 34 ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜ್, ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ
CZ 35 to 48 ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್
CZ 49 to 67 ಸಿಂಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್
CZ 68 to 80 01-07-2020 ಅತ್ತಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜ್
CZ 82 to 98 ವಾರ್ಡ್ ನೋ:03, ಕುವೆಂಪುನಗರ
CZ 98 TO 125 ಉಮಾದೇವಿಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜ್
CZ 126 to 145 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ ಎಕ್ಸಟೆನ್ಶನ್