ಮುಚ್ಚಿ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ

ಯೋಜನೆಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ / ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಗಳು

ಸಂ. ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ಹಾಸನ. 08172-268960 08172-250188 9480843035
2 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆಲೂರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆಲೂರು 08170-218467 9480843140
3 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು ಬಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅರಕಲಗೂಡು 08175-220413 9480843141
4 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಪ್ರಕಾಶ ಮೂರ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ. 08174-234357 9480843142
5 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೇಲೂರು. ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಬೇಲೂರು. 08177-222008 9480843143
6 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೇಮಲತಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 08176-254301 9480843144
7 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಎಸ್.ಎಮ್.ಲೋಕೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗ, ರವೀಂದ್ರ ನಗರ, ಹಾಸನ. 08172-269997 9480843145
8 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಎಮ್.ಜೆ.ರಂಗರಾಜು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 08175-273566 9480843146
9 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ. ನಾಗರಾಜ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೌಸಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸಕಲೇಶಪುರ. 08173-243618 9480843147