ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ,

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ,

ಸರ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ,

ಎವಿಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ,

ಹಾಸನ. ಪಿಎಚ್: 08172-268862