ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ (ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ) ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ನಡವಳಿಯ ವಿವರಗಳು ಸಭೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ ನಡವಳಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ
1 ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ 1/12/2023 28/12/2023
2 ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ 28/11/2023 29/12/2023
3 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ 2/12/2023 28/12/2023
4 ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ 21/11/2023 18/12/2023
5 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ 7/9/2023 18/12/2023
6 ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ 27/11/2023 18/12/2023
7 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ 27/11/2023 18/12/2023
8 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ 1/12/2023 28/12/2023
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯ ನಡೆವಳಿಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ ನಡವಳಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಸಭೆ ನಡವಳಿಯ ವಿವರಗಳು
1 1/12/2023 18/12/2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 29/12/2023 03/01/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 23/01/2024 29/01/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4 09/02/2024 22/02/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5 06/03/2024 07/03/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
6 18/03/2024 20/03/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
7 25/03/2024 05/04/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
8 03/04/2024 05/04/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
9 18/04/2024 20/04/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
10 02/05/2024 04/05/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11 07/05/2024 13/05/2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಹಾಸನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಹೆಸರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ವೀಕ್ಷಿಸು
ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮಿನಿ ಕಿಟ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ ನೋಟ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಸಿ ಪಿಡಿ ಖಾತೆ ವಿವರ ನೋಟ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುವಾರು ಪಿಡಿ ಖಾತೆ ವಿವರ ನೋಟ
ಹಾಸನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 2023-2024 ನೋಟ
ಹಾಸನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 2011-2012 ನೋಟ
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ -2005 ನೋಟ
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಟ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ 2019-20 ನೋಟ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ 2024-25 ನೋಟ
youtube