ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಧೆ ಚುನಾವಣೆ 2021 ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಹಾಸನ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಸಕಲೇಶಪುರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು  ಬೇಲೂರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು  ಅರಕಲಗೂಡು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಅರಸೀಕೆರೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು  ಆಲೂರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ