ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ವಿಭಾಗ 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು / ಅಥವಾ 4 (1) (ಬೌ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
1 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಶು ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಶು ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಹಾಸನ 4(1)(A) & 4(1)(B)(984 KB)
2 ಆರ್ ಟಿ ಓ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ. 4(1)(A)(452 KB) & 4(1)(B)(112 KB)
3 ಪಶುವೈದ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ. 4(1)(A)(465 KB) & 4(1)(B)(2.1 MB)
4 ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ 4(1)(A) (4.5 MB)
5 ಕಂದಾಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ,ಆಲೂರು 4(1)(B)(438 KB)
6 ಕಂದಾಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ,ಆಲೂರು 4(1)(B)(643 KB)
7 ಕಂದಾಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 4(1)(B)(707 KB)
8 ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ಅಧಿಸೂಚನೆ (224 KB)
9 ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – A (443 KB)
10 ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – B(1.7 MB)
11 ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – C (1.3 MB)
12 ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – D (644 KB)
13 ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – E (98 KB)
14 ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತದೆ (87 KB)
15 ಕಂದಾಯ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎಚ್ಆರ್ಪಿ (ಪುನರ್ವಸತಿ), ಹಾಸನ 4(1)(B)(136 KB)
16 ಕಂದಾಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಬೇಲೂರು 4(1)(B)(207 KB)
17 ಕಂದಾಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಬೇಲೂರು ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – A (1.2 MB)
18 ಕಂದಾಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಬೇಲೂರು ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – B (1.5 MB)
19 ಕಂದಾಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಬೇಲೂರು ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – C (179 KB)
20 ಕಂದಾಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಬೇಲೂರು ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – D (254 KB)
21 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ 4(1)(B)(774.6 KB)
22 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – A(6.3 MB)
23 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – B (8.8 MB)
24 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – C (4.0 MB)
25 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ – D (2.6 MB)
26 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ,ಅರಸಿಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಅರಸೀಕೆರೆ 4(1)(A) & 4(1)(B)
27 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಕಲೇಶಪುರ. 4(1)(A) & 4(1)(B)
28 ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ 4(1)(A)  &   4(1)(B)   
29 ಅಭಿಲೇಖಾಲಯದ ಕಡತಗಳ ಮಾಹಿತಿ  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ View
30 ಅಭಿಲೇಖಾಲಯ ಕಡತದ ಮಹತ್ವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ View
31 ಅಭಿಲೇಖಾಲಯ ಕಡತದ ಮಹತ್ವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ View
32 ಅಭಿಲೇಖಾಲಯ ಕಡತದ ಮಹತ್ವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ View
33 ಅಭಿಲೇಖಾಲಯ ಕಡತದ ಮಹತ್ವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ, ಹಾಸನ View
34 ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ 4(1)(A) & 4(1)(B)
35 ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ 4(1)(B)
36 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ

4(1)(A) & 4(1)(B)
37 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ

4(1)(A) & 4(1)(B)
38 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಹಾಸನ 4(1)(B)
39 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ 4(1)(B)
40 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ 4(1)(B)
41 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ View       4(1)(B)      4(1)(B)
42 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ  ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಹಾಸನ, ಹಾಸನ 4(1)(A)(B)
43 ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ತಾಭವನ 4(1)(A) & 4(1)(B)
44 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ, ಹಾಸನ 4(1)(A) & 4(1)(B)
45 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ  4(1)(A)      4(1)(B)
46 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆಲೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆಲೂರ್, ಹಾಸನ 4(1)(B)
47 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ 4(1)(A) & 4(1)(B)
48 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ 4(1)(B)
49 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ. 4(1)(A) & 4(1)(B)
50 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ  4(1)(B)
51 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅರಸೀಕೆರೆ , ಹಾಸನ 4(1)(A)
52

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಕಲೇಶಪುರ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ 4(1)(A)
53 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್, ಹಾಸನ 4 (1) A   4(1)(B)
54 ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ 4(1)(A)
55 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

4(1)(A)

56 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಯತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ, ಹಾಸನ 4(1)A  &  4(1)B
57 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಆಲೂರು

4(1)A & 4(1)B 2019-2020

4(1)A & 4(1)B 2020-2021

58 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಆಲೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಆಲೂರು Alur 4(1)A & Alur 4(1)B

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ವಿವರಗಳು