ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ 2015 -2016 01/04/2016 ನೋಟ (1 MB)
ಚುನಾವಣೆ 2018 ಪತ್ರಿಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ 27/03/2018 ನೋಟ (732 KB)
ಡಿಟಿಬಿ 901 04/06/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಡಿಟಿಬಿ 902 11/06/2018 ನೋಟ (2 MB)
ಡಿಟಿಬಿ 903 18/06/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಡಿಟಿಬಿ 904 25/06/2018 ನೋಟ (4 MB)
ಡಿಟಿಬಿ 905 02/07/2018 ನೋಟ (3 MB)