ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
Estimate of Inverted Borewells 21/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(21 KB)
Design of Inverted Borewells 21/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(129 KB)
Presentation on Inverted Borewells as recharge structures 21/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(3 MB)
Arch Butress Check Dam Esitimate 21/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(25 KB)
Arch Butress Check Dam Design 21/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(161 KB)
Arch Butress Presentation 21/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 01/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7 MB)
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 01/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7 MB)
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 01/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 01/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)