ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್.ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,08172-267534
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್08172-267345
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ ಕಮೀಷನರ್ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ ಕಮೀಷನರ್08172-268402
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ08172-267534

ತಾಲ್ಲೂಕು - ಅರಕಲಗೂಡು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
A. E. E, ZP ಇಂಜಿನಿಯರ್ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ08175-220413
ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕ, ಎಎಚ್ವಿಎಸ್ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳು08175-220368
ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಕೃಷಿ08175-220214
ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಶಿಕ್ಷಣ08175-220216
ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ08175-220216
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಟಿಪಿಗ್ರಾಮೀಣ ದೇವ್. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ08175-220227
ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಪೊಲೀಸ್08175220285
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಪೊಲೀಸ್08175-220249
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ08175-220146

ತಾಲ್ಲೂಕು - ಅರಸೀಕೆರೆ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆರ್ಸಿಕೆರೆಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ08174-232272
ಸಿ ಇ ಸಿ ಸಿ ಒ ಎಂಸಿ ಇ ಸಿ ಸಿ ಒ ಎಂ08174-232302
ಡಿವೈ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಪೊಲೀಸ್08174-232412
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್08174-232767
ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆರ್ಸಿಕೆರೆಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ08174-232380
ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಆರ್ಸಿಕೆರೆಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ08174-232314
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆರ್ಸಿಕೆರೆರೈಲುಮಾರ್ಗಗಳು08174-232239
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಪೊಲೀಸ್08174-232237
ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಅರ್ಸಿಕೆರೆಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್08172-232201
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಆರ್ಸಿಕೆರೆಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ08174-232270

ತಾಲ್ಲೂಕು - ಆಲೂರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕ, ಎಎಚ್ವಿಎಸ್ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳು08170-218270
ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಕೃಷಿ08170-218255
ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ08170-218226
ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ08170-218220
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಟಿ.ಪಿ., ಅಲ್ಯುರ್ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಟಿ.ಪಿ., ಅಲ್ಯುರ್08170-218229
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಟಿ.ಪಿ., ಅಲ್ಯುರ್ಗ್ರಾಮೀಣ ದೇವ್. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ08170-218229
ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಪೊಲೀಸ್08170-218231
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಅಲುರ್ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ08172-218222
ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ08170-218467

ತಾಲ್ಲೂಕು - ಬೇಲೂರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬೇಲೂರುಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ08177-222234

ತಾಲ್ಲೂಕು - ಸಕಲೇಶಪುರ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಕಲೇಶಪುರತಹಸೀಲ್ದಾರ್08173244004
ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್ ಸಕಲೇಶಪುರಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್08173244003

ತಾಲ್ಲೂಕು - ಹಾಸನ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹಾಸನ್ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹಾಸನ್08172268395