ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

STD ಕೋಡ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಕೋಡ್
1 ಆಲೂರು 08170
2 ಅರಕಲಗೂಡು 08175
3 ಅರಸೀಕೆರೆ 08174
4 ಬೇಲೂರು 08177
5 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 08176
6 ಹಾಸನ 08172
7 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 08175
8 ಸಕಲೇಶಪುರ 08173