ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಆರ್ , ಐ ಪಿ ಎಸ್

Srinivas Gowda

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಆರ್ ಸಿ ರೋಡ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಹಾಸನ - 573201

ಇಮೇಲ್ : dchsn[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : +918172-268410
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : +918172-268845