ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್

ಎದುರಾಳಿ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ -573201, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : gechassan[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08172-240444
Pincode: 573201