ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು - ಆಲೂರು

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ತಾಲ್ಲೂಕು - ಆಲೂರು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕ, ಎಎಚ್ವಿಎಸ್ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳು 08170-218270
ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ 08170-218255
ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ 08170-218226
ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 08170-218220
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಟಿ.ಪಿ., ಅಲ್ಯುರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಟಿ.ಪಿ., ಅಲ್ಯುರ್ 08170-218229
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಟಿ.ಪಿ., ಅಲ್ಯುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ದೇವ್. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 08170-218229
ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ 08170-218231
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಅಲುರ್ ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ 08172-218222
ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ 08170-218467